Maryja- nasza mama

Litanię do Wszystkich Świętych rozpoczynają strofy błagalne kierowane do Boga. W zależności od wersji (krótsza lub dłuższa) zawierają one wezwania Pana i Chrystusa lub Boga Ojca, Syna, Odkupiciela świata, Ducha Świętego oraz całej Świętej Trójcy, Jedynego Boga. Po nich następują wezwania świętych, w których na pierwszym miejscu prośby kierowane są do Maryi – Bożej Rodzicielki i Panny nad pannami.

Postać Matki Bożej, zwłaszcza dla nas, Polaków, jest niezwykle ważna i bliska. Na przestrzeni wieków poświęcono Jej wiele pism, dzieł sztuki, rozważań. Informacje o Maryi przekazywane przez Ewangelie to zaledwie 76 wierszy i dotyczą Matki w relacji do życia Syna. O dzieciństwie Marii z Nazaretu dowiadujemy się m. in. z Protoewangelii Jakuba oraz trzynastowiecznej Złotej legendy.  Według tych przekazów rodzicami Matki Bożej byli Joachim i Anna. Nie mogąc doczekać się potomka złożyli Bogu przysięgę, iż jeśli obdarzy ich dzieckiem, oddadzą je na służbę Panu. Św. Annie objawił się Anioł zwiastujący przyjście na świat córki imieniem Miriam, którą będzie wielbił cały świat. Kiedy Maria ukończyła trzeci rok życia, rodzice oddali ją na wychowanie kapłanom i niewiastom służącym w świątyni.

W wieku czternastu lat dziewczynka miała powrócić do rodziny by wyjść za mąż, jednak odmówiła. Złożyła bowiem śluby czystości i oddana była Bogu na służbę. Kapłani zwrócili się więc do Pana o pomoc i Duch Święty w postaci gołębicy wskazał Józefa na przyszłego męża Nazaretanki. Po powrocie do rodzinnego domu, Marii objawił się Archanioł Gabriel zwiastujący przyjście na świat Syna Bożego. Obawiając się o życie przyszłej małżonki, w którą Duch Św. tchnał  nowe życie, Józef chciał ją oddalić. Dzięki namowie anioła nie uczynił tego, lecz poślubił w stanie błogosławionym. Maria powiła Syna w Betlejem, kiedy wraz z mężem podążała na spis ludności. Ostrzeżeni przez Anioła przed krwawą rzezią szykowaną przez zawistnego króla Heroda Józef z małżonką i Jezusem uciekli do Egiptu, skąd powrócili dopiero po śmierci władcy Judei.

Kiedy po chrzcie w Jordanie Chrystus rozpoczął swą działalność, Maria rzadko wspominana jest przez Ewangelistów. Dzięki Jej prośbie Jezus uczynił pierwszy cud w czasie wesela w Kanie Galilejskiej, później towarzyszyła Synowi w czasie drogi na Golgotę i cierpiała stojąc pod krzyżem. Wówczas też Chrystus oddał Ją pod opiekę swemu uczniowi, Janowi. Po Zmartwychwstaniu Jezusa  wraz z jego uczniami oczekiwała zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku a ostatnie lata życia spędziła w Efezie otoczona opieką przez św. Jana. Po śmierci, które określane jest jako zaśnięcie, została wzięta do Nieba wraz z ciałem i ukoronowana jako Królowa Nieba i Ziemi.

Wezwania Marii jakie pojawiają się w Litanii do Wszystkich Świętych odnoszą się do Jej Boskiego Macierzyństwa oraz czystości czyli panieństwa. Bogurodzica (Theotokos) to jeden z najważniejszych tytułów kierowanych do Maryi. Związany jest on z dogmatem ogłoszonym przez sobór w Efezie w 431 r., który odrzucił tzw. doktrynę o dwóch synach w Jezusie, stwierdzając że Chrystus – Syn Boży rodzony jest odwiecznie, a Maria wydała na świat Słowo Wcielone. Najświętsza Maryja Panna czyli Panna nad pannami (Parthenos) to tytuł odnoszący się do czystości Matki Bożej, zarówno w sferze ciała jak i ducha. O dziewictwie Matki, która powiła Syna mówią zarówno św. Mateusz jak i św. Łukasz. Wiarę w życie niepokalane odzwierciedla także decyzja Synodu Laterańskiego z 649 r. mówiąca o zachowaniu czystości przez Miriam aż do Jej zaśnięcia. To także świadectwo doskonałości oddania Bogu, wiary bezgranicznej i wspaniałości cnót jakie charakteryzują Pannę nad pannami. Czystość, skromność i dbałość o panieńską doskonałość Maryi znalazły też swoje odbicie w strofach Godzinek, które nazywają Ją Ogrodem wstydu panieńskiego

Maj, który jest miesiącem Maryjnym, przynosi nam piękną tradycję nabożeństw majowych ku czci Matki Bożej. Odmawiając więc Litanię Loretańską, złożoną z wezwań zanoszonych przez pielgrzymów w Loretto, poparzmy na Bogurodzicę, naszą Mateńkę właśnie jako ten wzór cnót, wiary, oddania i nieskończonej miłości prosząc o opiekę i wstawiennictwo przed obliczem Syna Zbawiciela. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *