Święci Apostołowie – módlcie się za nami

Kolejną częścią Litanii do Wszystkich Świętych są błagania kierowane do świętych Apostołów i najbliższych Uczniów Chrystusa. Podobnie jak w przypadku Patriarchów i Proroków, nie wszyscy z nich są wzywani z imienia. Św. Piotr, Paweł, Andrzej, Jan, Jakub, Tomasz i Mateusz reprezentują w niej wszystkich dwunastu. Do pozostałych z nich kierowane są słowa: Wszyscy święci Apostołowie, módlcie się za nami!

Prośby do świętych Apostołów i Uczniów Pańskich rozpoczynają wezwania św. Piotra i Pawła. Te dwie wybitne postaci są bardzo często łączone ze sobą m. in. ze względu na to, że obydwaj założyli pierwszą gminę chrześcijańską w Rzymie oraz zginęli męczeńską śmiercią prawdopodobnie w tym samym dniu.

Św. Piotr, pierwotnie nazywany Szymonem, otrzymał swoje imię od Jezusa, który w ten sposób wskazał na niego jako skałę, opokę dla Kościoła. Apostoł był rybakiem pochodzącym z Betsaidy, bratem św. Andrzeja, który to przyprowadził go do Chrystusa po chrzcie w Jordanie. Przystępując do grona uczniów Pana, Piotr był żonaty i wraz z córką, św. Petronelą, mieszkał w Kafarnaum w domu teściowej. Był wyraźnie wyróżniany przez Zbawiciela, towarzyszył Mu w najważniejszych momentach – przy wskrzeszeniu córki Jaira, Przemienieniu, w Ogrójcu, także w czasie męki. W tym ostatnim momencie, trzykrotnie wyparł się Mistrza, jak Ten zapowiedział. Przed Wniebowstąpieniem otrzymał od Jezusa polecenie kierowania pozostałymi uczniami oraz wiernymi. Był pierwszym papieżem, którego pontyfikat datuje się na 33-64(67) r. Po zesłaniu Ducha Świętego Piotr, podobnie jak Jezus uzdrawia chorych i prowadzi do nawrócenia rzesze pogan. Założył w Jerozolimie pierwszą gminę chrześcijan i uczestniczył w pierwszym soborze. Występując na zgromadzeniu apostolskim przekazał wskazanie Pana by nawracać pogan, jednak nie narzucając im dawnych nakazów żydowskich. Było to znakiem rozwijania wiary wyrastającej z judaizmu lecz budowanej w myśl Nowego Przymierza.

Skupiając swą działalnością nienawiść prześladowców, Piotr został uwięziony na rozkaz Heroda Agryppy. W cudowny sposób wyprowadzony z niewoli przez Anioła, święty podążył do Antiochii, Małej Azji i Koryntu, by ostatecznie przybyć do Rzymu. W stolicy cesarstwa założył wraz ze św. Pawłem gminę chrześcijańską i w czasie krwawych prześladowań za panowania Nerona, zginął śmiercią męczeńską. Według przekazu Orygenesa święty został ukrzyżowany, jednak nie tak jak Chrystus. Na własną prośbę został przybity głową w dół, gdyż nie uważał się za godnego zginąć tak jak jego Mistrz. Tradycja głosi, że miało to miejsce na wzgórzu watykańskim, gdzie został też pochowany. Na miejscu grobu św. Piotra, Konstantyn Wielki wzniósł bazylikę, którą w późniejszych wiekach zastąpiła znana dziś świątynia. Święty w sztuce ukazywany jest jako starzec z kluczami do Królestwa Niebieskiego. Często towarzyszą mu też inne atrybuty nawiązujące do jego historii: kogut, anioł, kajdany, odwrócony krzyż, księga, pastorał, sieci, ryba, łódź, skała. Piotr, którego znamy z wersetów Ewangelii, Dziejów Apostolskich oraz dwóch Listów, to postać żywa. Z jednej strony wybrany przez Chrystusa, przeznaczony do wielkiej misji i niezwykłego zadania, ten, który jasno odpowiedział na pytanie Jezusa – Za kogo Mnie uważacie?, iż jest On Mesjaszem a z drugiej strony człowiek popełniający grzechy, nie zawsze wytrwały, znający doskonale uczucie strachu, które doprowadziło go do wyparcia się Jezusa. Mimo wszystko, co najważniejsze, zawsze wierny i poprzez ciągłe powstawanie z upadków, święty. Św. Piotr jest dla nas doskonałym przykładem, że utrzymując wiarę, wiedząc że Jezus zrobił dla nas wszystko, zbawił nas Swoją miłością, musimy się pogodzić z tym, że jesteśmy ludźmi i jedyne co możemy Bogu zaoferować w zamian, to właśnie my sami, nasza niedoskonała miłość i życie. To co najcenniejsze  w tych niedoskonałościach to właśnie ich świadomość, siła czerpana z wiary by podnieść się po potknięciu, żal za popełnione winy i dalsze dążenie za Chrystusem. Czyste serce i wszystko co robimy z miłości do Boga, dla bliźniego, jest w Jego oczach wspaniałe i bezcenne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *