Święty Eliasz- co o Nim wiemy ?

Kolejnym prorokiem wzywanym w Litanii do Wszystkich świętych jest św. Eliasz. Po raz pierwszy w Starym Testamencie występuje w Pierwszej Księdze Królewskiej, także on, razem z Mojżeszem był widziany jako towarzysz Jezusa w momencie Przemienienia Pańskiego na górze Tabor. Jego imię oznacza „Jahwe jest moim Panem”.

Eliasz pochodził z Tiszbe i żył w IX w. przed Chrystusem. Pojawił się niespodziewanie na dworze króla Achaba, w czasie, kiedy coraz silniej do głosu dochodziło bałwochwalstwo i kulty dawnych bożków. Jego zadaniem, tak jak innych proroków było wzywanie do odnowy wiary i odejścia od popadania w pogańskie praktyki. Zgodnie z Bożym posłaniem zapowiedział on władcy Izraela wielką suszę, która minie dopiero kiedy on, Eliasz to oznajmi. Wkrótce po spotkaniu z królem, wypełniając nakaz Pana, udał się nad wysychający potok Kerit, gdzie wysłane przez Jahwe kruki przynosiły mu pożywienie. Kiedy brakło wody, prorok został posłany do Sarepty. Tam schronił się u wdowy, która nakarmiła go i przyjęła pod dach. Kiedy jej syn zmarł, Eliasz modląc się ubłagał Pana o przywrócenie chłopcu życia.

Achab, chcąc sprawdzić czy prawdziwe jest to co głoszą kapłani Baala czy też słowa Eliasza, zwołał na górze Karmel zgromadzenie ludu. Postawiono dwa ołtarze, jeden z ofiarą dla bożka, drugi z darami dla Boga. By jeszcze bardziej podkreślić jak silny jest Pan, prorok nakazał wszystko oblać wodą. Po pogańskich modłach pierwszy z ołtarzy pozostał nienaruszony, zaś gdy Eliasz prosił Boga, ten zesłał ogień, który strawił poświęcone Mu dary. Lud uwierzył wówczas, że to Jahwe jest Panem, zaś przybysz z Tiszbe nakazał schwytać bałwochwalczych kapłanów i zgładził ich przy potoku Kiszon. Od tego momentu susza minęła.

Na wieść o śmierci kapłanów Baala, przychylna im królowa Jezebel chciała zgładzić Eliasza, który schronił się na górze Horeb. Mieszkając w jaskini prorok skarżył się Panu, który wysłuchawszy jego słów posłał go do Damaszku i objawił kolejne zdarzenia. Achab, Jezebel i ich syn Ochozjasz zginęli, zaś na tronie Izraela zasiadł namaszczony przez Eliasza Jehu. Jahwe nakazał też by prorok przekazał swą wiedzę synowi Szafata czyli Elizeuszowi. Uczeń Eliasza był jedynym świadkiem tajemniczego odejścia swego mistrza. Po wygłoszeniu ostatniego proroctwa, w drodze z Gilad, Tiszbita został zabrany przez ognisty rydwan do Nieba.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *