Święty Józef Egipski. Wspieraj nas w drodze do Pałacu

Święty Józef jest ostatnim wzywanym z imienia prorokiem. Chodzi oczywiście o Józefa Egipskiego, przedostatniego z dwunastu synów Jakuba. Jego barwna i dramatyczna historia opisana została w Starotestamentowej Księdze Rodzaju.

Podobnie jak wcześniej prezentowane postaci świętych, syn Jakuba i Racheli otrzymał imię Józef (Josifiasz), posiadające wymowne znaczenie: oby Jahwe pomnożył. Był najbardziej umiłowanym synem swego ojca a przy tym najbardziej znienawidzonym wśród braci. Zazdrość rodzeństwa o ojcowskie względy łączyła się ze złością na powtarzanie Jakubowi przez Józefa wszystkich ich narzekań. Kiedy więc szczycąc się nowym, kosztownym odzieniem Josifiasz opowiedział braciom swe sny o kłaniających się snopach, które symbolizowały nich samych oddających hołd bratu, rozwścieczeni chcieli go zabić. Dzięki interwencji Rubena, zamiast pozbawiać go życia, starsi bracia wrzucili go do studni by później sprzedać jako niewolnika Izmaelitom. Chcąc uniknąć gniewu ojca, skłamali mówiąc, że Józefa rozszarpały zwierzęta. 

Josifiasz trafił do Egiptu, gdzie został niewolnikiem w domu Potifara, a następnie zarządcą jego włości. Niewierna żona Egipcjanina, nie mogąc uwieść Józefa, oskarżyła go o napastowanie, przez co trafił do więzienia. Tam właśnie ujawnił się jego dar do interpretowania snów, z których odczytywał przyszłe zdarzenia. Kiedy więc faraonowi przyśniły się niepokojące wizje, wezwano Józefa. Odczytał znaczenie siedmiu tłustych i chudych krów jak również pełnych i pustych kłosów. Uprzedzając nadchodzące siedem lat nieurodzaju, na jego polecenie zaczęto gromadzić zasoby żywności by je przetrwać. Dzięki proroctwu Izraelity Egipt nie tylko przetrwał ciężki okres ale też handlował pozostałymi zapasami. Panujący w tym czasie głód dotknął też Jakuba i jego synów. Wysłał więc ich do faraona by zdobyli żywność. Józef rozpoznawszy zawistnych braci uciekł się do podstępu. Oskarżywszy o szpiegostwo zatrzymał Symeona, a przy kolejnej ich wizycie ujawnił się i sprowadził bliskich do Egiptu.

Historia Józefa jest dowodem na Bożą opatrzność towarzyszącą wiernym i sprawiedliwym. Nie ma takiego zła, z którego Pan nie mógłby wyprowadzić dobra. Nieomal zabity ale ocalały i sprzedany w niewolę młodzieniec zyskuje zaufanie i awans w Egipcie. Niesprawiedliwie oskarżony i uwięziony ujawnia dar prorokowania i staje się jedną z najbardziej znaczących postaci na dworze faraona. Spotykając swych wcześniejszych oprawców, rodzonych braci, wybacza im i pomaga. Pokładając cały czas nadzieję we Wszechmogącym, Józef był doświadczany ale i prowadzony ku dobru. Do osoby proroka nawiązał w Dziejach Apostolskich autor mowy obronnej św. Szczepana, który przyrównał jego upokorzenie i chwałę do męki i zwycięstwa nad śmiercią Chrystusa. Podkreślił on także, że żadne złe działanie nie powstrzyma Boga przed realizacją Jego planu zbawienia.

Od św. Józefa Egipskiego powinniśmy się uczyć bogobojności, przebaczenia, mądrości i wiary. Powierzając Panu wszystko co nas spotyka zaufajmy, że ma On względem nas swój własny zamiar i to właśnie On wie jaką drogą nas poprowadzi. Bądźmy tylko posłuszni Jego woli, gdyż obietnica zbawienia, którą nam dał jest ponad wszystko.W Litanii do Wszystkich Świętych wymienionych zostało jedynie pięciu świętych mężów znanych jako patriarchowie i prorocy. Warto jednak pamiętać, iż na przestrzeni dziejów było ich znacznie więcej. W Starym Testamencie odnajdujemy Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i Daniela określanych mianem proroków większych, jak również proroków mniejszych, czyli Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza, Micheasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza, Malachiasza. Poza nimi za Bożych wysłanników uznani zostali Samuel, Gad, Natan, Achiasz, Jehu, Elizeusz, Hiob, Henoch, Miriam, Debora i Chulda. W Nowym Testamencie natomiast, obok Jana Chrzciciela, prorokami określono św. Pawła Apostoła, św. Jana Apostoła oraz Agabosa. Przy tak obszernej liczbie świętych, prośby kierowane są w Litanii do nich poprzez ostatni werset poświęconej im części: Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, módlcie się za nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *