Tajemni Archaniołowie

Po wezwaniu Maryi Panny, w Litanii do Wszystkich Świętych zwracamy się także do Archaniołów, Michała, Gabriela i Rafała. Wprawdzie w początkach chrześcijaństwa kultem darzono aż siedmiu Bożych Wysłanników (wspominanych przez pisma apokryficzne), to obecnie czcią otaczamy w Kościele tylko tych, którzy są wymienieni w wersetach Pisma Świętego.

W chierarchi dziewięciu chórów anielskich, Archaniołowie znajdują się powyżej Aniołów (aniołów stróżów), a poniżej Serafinów, Cherubinów, Tronów, Panowań, Mocy, Potęg i Zwierzchności. Święci Michał, Gabriel i Rafał zostali wysłani przez Pana by spełnić w świecie ludzkim najważniejsze zadania. Ich imiona mają także znaczenie symboliczne i wiążą się z nadanym im posłannictwem.

Wśród trzech wzywanych w Litanii Archaniołów pierwsze miejsce zajmuje św. Michał. Uważany jest za najpotężniejszego z aniołów. Zgodnie z tradycją chrześcijańską, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciw Bogu, to on jako pierwszy stanął przeciw niemu. Imię świętego Archanioła oznacza „Któż jak Bóg?”i podkreśla Bożą potęgę. W tradycji żydowskiej przewodzi chórowi cnót, jest księciem Bożej obecności, aniołem skruchy, sprawiedliwości, miłosierdzia i uświęcenia. Na kartach Pisma Świętego postać ta pojawia się pięciokrotnie, m. in. w Księdze Daniela i Apokalipsie św. Jana. Ze względu na swoją wielką odwagę i pełne oddanie Stwórcy, wstawia się przed Panem za ludzkością, towarzyszy umierającym i prowadzi dusze do Nieba. Począwszy od XII w. jest przedstawiany z wagą szalkową i mieczem. Właśnie tym mieczem pokonuje złego, waga zaś służy mu podczas Sądu Bożego do odważania grzechów i dobrych uczynków. Zgodnie z Apokalipsą św. Jana, jest Wodzem zastępów niebiańskich walczących ze smokiem (szatanem). Co ciekawe, apokryficzna Apokalipsa Barucha przedstawia go z kluczami do Królestwa Niebieskiego (które wg tradycji ludowej trzyma zwykle św. Piotr). Dzięki Jego wstawiennictwu możemy prosić o opiekę i oddalenie złego, odmawiając np. Mały egzorcyzm czyli modliwtę do św. Michała Archanioła. Jest patronem złotników, żołnierzy, policjantów, malarzy, piekarzy, kupców i krawców.

Św. Gabriel znany jest przede wszystkim jako opiekun Św. Rodziny. To właśnie Jemu Pan powierzył zwiastowanie narodzin św. Jana Zachariaszowi oraz Pana Jezusa Matce Najświętszej. Pojawia się on także znacznie wcześniej, w Starym Testamencie, pomagając prorokowi Danielowi – tłumacząc sny oraz wyjaśniając przepowiednię Jeremiasza. Jego imię oznacza „Bóg jest moją siłą” i opiekuje się Rajem. Jest aniołem zwiastowania, zmartwychwstania, miłosierdzia i objawienia oraz nadziei. Według tradycji i pojawiających się zwłaszcza w sztuce armeńskiej wizerunków, to właśnie Gabriel ma zadąć w róg obwieszczając koniec świata. Przedstawiany jest najczęściej jako piękny młodzieniec w nieskazitelnych, białych szatach, niosąc lilię lub gałązkę oliwną w scenie Zwiastowania. Jako opiekunowi posłanników, niosących wiadomości, w 1951 r. Ojciec Św. Pius XII ustanowił go patronem ówcześnie znanych mediów: telegrafu, telefonu, radia i telewizji.

Archanioł Rafał, znany także jako Rafael, to bohater Księgi Tobiasza. Posłany przez Boga by towarzyszył i opiekował się młodym Tobiaszem w jego wędrówce, dopiero na koniec objawia swoje prawdziwe pochodzenie. Znaczenie imienia Archanioła jest ściśle związane z celem wędrówki, w której uczestniczył: „Bóg uzdrawia”. Wysłany w daleką drogę Tobiasz dzięki pomocy i wskazówkom Archanioła Rafała przyniósł swemu ojcu uzdrowienie, dar od Boga. W różnych legendach i pismach apokryficznych Rafał pojawia się jako ten, który niesie uzdrowienie m. in. Abrahamowi cierpiącemu po obrzezaniu i Jakubowi po walce z aniołem. Uważany jest za anioła modlitwy, miłości, skruchy i radości. Tradycja katolicka opisuje go jako anioła podróży i pocieszyciela męczenników za wiarę. Był przedstawiany w stroju pielgrzyma, z rybą w ręku. Zważywszy na swe główne posłanie jako niosącego uzdrowienie i opiekuna podróży, św. Rafael jest patronem pielgrzymów, chorych, lekarzy, marynarzy i aptekarzy.

Wezwaniu św. Michała, Gabriela i Rafała towarzyszy w Litanii do Wszystkich Świętych  także prośba o modlitewne wstawiennictwo wszystkich świętych Aniołów. Po nich następują błagania zanoszone do Patriarchów i Proroków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *