Apostołowie- święci świadkowie i przyjaciele Jezusa

W Litanii do Wszystkich Świętych spośród dwunastu Apostołów, po imieniu wzywani są św. Piotr, Andrzej, Jan, Jakub Starszy, Tomasz i Mateusz. Pozostałych, czyli św. Filipa, Bartłomieja, Szymona, Jakuba, Judę Tadeusza oraz wybranego w miejsce Judasza św. Macieja ujmuje natomiast w ogólnym wezwaniu Wszystkich Świętych Apostołów.

Apostołowie byli wybranymi spośród wszystkich uczniów Jezusa, stanowili najbliższą Mu grupę powołanych osobiście a następnie wysłanych do głoszenia Jego nauk. Określenie apostoł było używane już wcześniej i określało osobę proroka oraz posłanego przez króla nauczyciela prawa. Liczba dwanaście także nie jest przypadkowa, odnieść ją można do dwunastu synów Jakuba, od których wywodzi się dwanaście pokoleń Ludu Wybranego. To powiązanie jest także symbolem odnowy Izraela w wymiarze prawd Nowego Testamentu.

Niektórzy z Apostołów byli wcześniej uczniami Jana Chrzciciela i w większości pochodzili z niskich stanów społecznych. Towarzyszyli Jezusowi w wędrówce, byli obecni przy dokonywanych cudach, słuchali nauk a po Zmartwychwstaniu i Zesłaniu Ducha Świętego rozpoczęli swa działalność ewangelizacyjną. Z pierwotnej grupy dwunastu do momentu Zesłania pozostało jedenastu. Judasz Iskariota, po wydaniu Mistrza popełnił samobójstwo, dlatego by zachować ciągłość liczby pozostali uczniowie wybrali na jego miejsce Macieja. Co ciekawe, nazywany apostołem św. Paweł, traktowany na równi z innymi, nigdy nie był wymieniany w ścisłym gronie następców synów Jakuba.

Pozostałych sześciu Apostołów pozostających bezimiennymi w wersetach Litanii to także niezwykle ważne i ciekawe postacie. Św. Filip pochodził z Galilei i został powołany wraz z innymi podczas cudownego połowu ryb. Zgodnie z tradycją był żonaty i miał cztery córki. Po Zesłaniu udał się a okolice Donu i Dniepru, dzięki czemu uważany jest za pierwszego apostoła Słowian. Później podjął działalność we Frygii, gdzie zginał śmiercią męczeńską zawieszony na krzyżu w formie litery T i ukamienowany. Stał się patronem pilśniarzy i czapników. Św. Bartłomiej, serdeczny przyjaciel Filipa, pochodził z Kany Galilejskiej i pierwotnie nosił imię Natanael czyli Bóg dał. To właśnie Filip przyprowadził go do Jezusa. Działał na terenie Indii, Etiopii oraz Armenii. Właśnie w Armenii został pojmany, ukrzyżowany, obdarty ze skóry żywcem i ścięty. Jest patronem introligatorów, garbarzy, rybaków i rzeźników. Św. Szymon czyli Symeon co znaczy Bóg wysłuchał, pochodził z Kanaan, nazywany był też Szymonem Gorliwym lub Zelotą. Prawdopodobnie był bratem Judy Tadeusza i Jakuba Młodszego. Podjął dzieło ewangelizacji Babilonii i Persji a po śmierci św. Jakuba Starszego działał w Jerozolimie. Zginał w okolicach Bejrutu razem z Judą Tadeuszem – rozcięty na pół drewnianą piłą. Jego wstawiennictwu i opiece polecają się farbiarze, garncarze, grabarze, spawacze, murarze, leśnicy i drwale. Św. Jakub Młodszy pochodził z Nazaretu, był bliskim krewnym Jezusa i początkowo nie wierzył w Jego mesjanizm. Po  Zmartwychwstaniu pozostał w Jerozolimie razem z Piotrem i Janem a po ich odejściu został pierwszym biskupem jerozolimskiej gminy chrześcijańskiej. Zginał śmiercią męczeńską stracony ze szczytu świątyni i ukamienowany. Nazywany jest także Filarem Kościoła i opiekuje się dekarzami. Św. Juda Tadeusz, którego pierwsze imię oznacza godny czci, został przez Apostołów nazwany Tadeuszem co w języku aramejskim znaczy odważny. On także był bliskim krewnym Jezusa a jego list włączony do Nowego Testamentu świadczy o starannym wykształceniu. Po Zesłaniu Ducha Świętego udał się do Palestyny, Syrii, Mezopotamii i Egiptu. Zginął razem ze św. Szymonem. Po pobiciu pałkami na śmierć, jego głowę odcięto toporem. Stał się patronem trudnych i beznadziejnych spraw. Św. Maciej, który zastąpił Judasza, był jednym z siedemdziesięciu dwóch uczniów Chrystusa i dopiero po Ukrzyżowaniu został wybrany na Apostoła. Ewangelizował Judeę, Etiopię, Kolchidę i zginął ukamienowany w Jerozolimie. Opiekuje się kowalami, cukiernikami, rzeźnikami a jego wstawiennictwu polecają się niepłodne małżeństwa.

Apostołowie byli nie tylko naocznymi świadkami życia, śmierci i powrotu z martwych Jezusa. Rozesłani po otrzymaniu darów Ducha Świętego nauczali o Nowym Testamencie pozostawionym przez Mistrza. Dzięki ich działalności wiara w Chrystusa mogła dotrzeć znacznie dalej i być przekazywana przez kolejnych uczniów. Także Apostołowie byli odpowiedzialny za uformowanie się pierwszych struktur Kościoła. Tegoroczne wezwanie „ Nawracajcie się i głoście Ewangelię” jest dla nas doskonałą wskazówką jak czerpać z bogactwa historii pierwszych ewangelizatorów świata. Pójdźmy więc ich śladami i głośmy Chrystusa nie tylko słowem ale świadectwem naszego życia!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *