św. Tomasz Becket – londyński męczennik

Historia pokazuje, iż męczennicy oddawali swe życie w imię Chrystusa nie tylko w początkach Kościoła. Św. Tomasz Becket, którego wzywamy w Litanii do Wszystkich Świętych zaraz po św. Stanisławie, poniósł śmierć przeciwstawiając się tyrańskiej postawie angielskiego monarchy. Nietrudno dostrzec analogie między pogaństwem czczącym bożki i zaślepieniem władzą, w którym siła, pieniądz i pycha stały się idolami prowadzącymi do haniebnych zbrodni na sługach Bożych.

Tomasz przyszedł na świat w Londynie w 1118 r. w zamożnej rodzinie normandzkich kupców. Otrzymawszy nauki w Merton i Paryżu powrócił do rodzinnego miasta by pomóc ojcu w prowadzeniu interesów. W tym czasie pełnił także funkcje w miejskim urzędzie skarbowym. Po kilku latach udał się do Teobalda, prymasa Anglii rezydującego w Canterbury, który przyjął go do grona kleryków i skierował na naukę do Bolonii i Auxerre. Ukończywszy studia z zakresu prawa Tomasz powrócił w 1154 r. i został mianowany archidiakonem Canterbury.

Doceniając wykształcenie i osobowość Becketa, Henryk II, król Anglii, wyniósł go do rangi swego lorda kanclerza. W 1163 r., po śmierci Teobalda, monarcha mianował Tomasza prymasem. Był to niezwykły moment w życiu kapłana. Porzucił dotychczasowy dworski styl życia i podjął ascezę zmieniając się z goniącego za karierą i sławą człowieka w nawróconego kapłana. Zrezygnował z urzędu królewskiego, tytułów i związanych z tym profitów. Wraz z przyjęciem święceń kapłańskich i sakry biskupiej oddał się w pełni modlitwie, służbie Kościołowi oraz obronie jego praw i przywilejów. Henryk II dążył do silnego ograniczenia władzy Kościoła i poszerzenia zakresu i kompetencji sądów królewskich.

W 1164 r. zostały ogłoszone tzw. Konstytucje Klarendońskie, w których wiele dotychczasowych praw duchowieństwa przechodziło na rzecz monarchy. Tomasz na znak protestu odmówił podpisania i przypieczętowania tych dokumentów, znajdując też poparcie dla swych działań u papieża Aleksandra III.  Doprowadziło to do konfliktu z królem, który wezwał Becketa przed sąd do Northampton. Prymas powstrzymał biskupów przed stawieniem się na wezwanie Henryka II a sam, unikając pojmania i uwięzienia, schronił się w Pontigny i Sens. Dzięki interwencji króla Francji, w 1170 r. władca Anglii zezwolił na powrót Tomasza do kraju. Uważany przez władcę tyrana za wroga i niewdzięcznika, prymas był cały czas obserwowany. W krótkim czasie, będąc na wyprawie w Normandii, Henryk II wysłał czterech zbrojnych by uciszyli na zawsze kapłana.

Rycerze ruszyli do Canterbury a zastawszy Tomasza Becketa przy ołtarzu, zarąbali go mieczami. Prymas zginął śmiercią męczeńską 29 grudnia 1170 r. Podczas przygotowania ciała duchownego do pogrzebu znaleziono na nim włosienicę oraz liczne ślady biczowania się. Te odkrycia dodatkowo wzmogły oburzenie wobec zbrodni nie tylko w Anglii ale całym chrześcijańskim świecie. Król został obłożony karami kościelnymi a papież Aleksander III w 1173 r. wyniósł Tomasza Becketa na ołtarze jako świętego męczennika. Henryk II chcąc utrzymać władzę ukorzył się przed ojcem świętym i rozpoczął pokutę. Pielgrzymował do grobu św. Tomasza i zobowiązał się do udziału w wyprawie krzyżowej. Ostatecznie zamiast udać się zbrojnie do Ziemi Świętej król ufundował trzy kościoły wzniesione w 1174 r. Miejsce spoczynku św. Tomasza aż do 1538 r. pozostawało celem licznych pielgrzymek. Dopiero Henryk VIII nakazał zniszczenie grobu kapłana męczennika zamordowanego przez angielskiego władcę.

Postawa św. Tomasza, podobnie jak św. Stanisława dowodzi wielkiej odwagi, wiary i prawowierności. Prymas, bez względu na grożące mu niebezpieczeństwo, z pełnym oddaniem bronił praw zgodnych z Ewangelią i Bożymi przykazaniami. Pycha i brak pokory wobec uznania granic swej władzy przez króla doprowadziły do wielkiej zbrodni, której ofiarą padł sługa Chrystusa. Podobne sytuacje znamy też z czasów nam współczesnych, kiedy w okresie komunizmu kardynał Stefan Wyszyński i kardynał Karol Wojtyła bronili praw ludu Bożego w Polsce. W tym samym duchu działał ks. Jerzy Popiełuszko, który zginął z rąk morderców wysłanych przez obłąkanych ludzi trzymających władzę.

Św. Tomasz Becket jest, obok św. Jerzego, głównym patronem Anglii. Jego wstawiennictwu polecają się też osoby duchowne. W sztukach plastycznych ukazywany jest zazwyczaj w stroju biskupim, trzymający palmę męczeństwa, miecz – narzędzie swej kaźni lub model kościoła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *